2022.

Odluka o prodaji

nekretnine u vlasništvu Općine Viljevo

Odluka o raspisivanju natječaja

za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Viljevo

Javni natječaj za prikupljanje ponuda

za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Viljevo

Javni natječaj za prikupljanje ponuda

za zakup javne površine na području Općine Viljevo

Javni poziv

za sufinanciranje analize tla u 2022. godini

Zahtjev

za uzorkovanje i analizu tla

Odluka

o prodaji suvlasničkog dijela

Javni poziv

za poticanje kupovine nekretnine za stanovanje ili renoviranje kuće

Zahtjev

za poticanje kupovine nekretnine za stanovanje ili renoviranje kuće

Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava udrugama od interesa za opće dobro za 2022. godinu

2021.

Javni poziv srednjoškolcima

za podnošenje zamolbi za sufinanciranje troškova učeničkih domova

Obrazac prijave za srednjoškolce

za podnošenje zamolbi za sufinanciranje troškova učeničkih domova

Javni poziv studentima

za podnošenje zamolbi pomoć redovnim studentima

Obrazac prijave za studente

za podnošenje zamolbi pomoć redovnim studentima

Javni natječaj

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme Zaželi i ostvari 2 – Program zapošljavanja žena

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

putem pisanog testiranja i intervjua

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

Radno mjesto: referent za upravljanje projektima EU

Podaci - Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

Radno mjesto: referent za upravljanje projektima EU

Javni natječaj

za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Viljevo

Ponudbeni list

za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Viljevo

2020.

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta

Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava udrugama za 2020. godinu

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Viljevo, k.č.br. 297, k.o. Viljevo

Javni poziv za poticanje kupovine nekretnine za stanovanje ili renoviranje kuće na području Općine Viljevo u 2020. godini

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta​

2019.

Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava udrugama za 2019. godinu

Srpsko privredno društvo „Privrednik“ – natječaji za dodjelu stipendija učenicima i studentima

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto Računovodstveni referent

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto Računovodstveni referent

Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta

Javni poziv za poticanje kupovine nekretnine

za stanovanje ili renoviranje kuće na području Općine Viljevo za 2019. godinu

Javni poziv za dodjelu na upravljanje i korištenje

sportskih građevina u vlasništvu Općine Viljevo

2018.

Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava udrugama za 2018. godinu

Javni natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela