Trenutno pregledavate [NATJEČAJ] za upis u pedagošku godinu 2022./2023.

[NATJEČAJ] za upis u pedagošku godinu 2022./2023.

Poštovani roditelji,

u privitku se nalaze Natječaj za upis djeceJavni poziv za upis djece u program predškole za 2022./2023. pedagošku godinu te obrazac Zahtjeva za upis djeteta u Dječji vrtić “Pinokio”.

Natječajna dokumentacija se predaje u zatvorenoj omotnici.

Za sve nejasnoće i pitanja možete se obratiti na broj 031/291-401.

Povjerenstvo za upis djece