OBAVIJEST O TRETIRANJU KOMARACA

Dana 1. srpnja 2020. godine provoditi će se tretiranje komaraca na – kanalska mreža na području Općine Viljevo. Tretiranje će vršiti Veterinarska stanica Vetam d.o.o. iz Osijeka.

Ukoliko vremenske prilike ne budu zadovoljavajuće, akcija će se odgoditi za prvi slijedeći povoljan dan. 

Odgovori