Članovi Općinskog vijeća

1. TOMISLAV MAĐARIĆ 
2. ÐUKA VINCETIĆ 
3. IVICA ŠOŠ
4. MARTA SENKOVIĆ
5. TOMISLAV OKRUGIĆ
6. MATIJA RAJNINGER
7. ZLATKO KOLAR 
8. PERO RABLJENOVIĆ
9. MILORAD MALJKOVIĆ

HDZ
HDZ
HDZ
HDZ
HDZ
HDZ
nezavisni
nezavisni
SDSS

predsjednik vijeća
potpredsjednik vijeća
član
član
član
član
član
član
član

Sjednice Općinskog vijeća

Saziv Općinskog vijeća 2021.-2025.

Poziv

na 1. sjednicu

Zapisnik

sa 1. sjednice

Poziv

na 2. sjednicu

Zapisnik

sa 2. sjednice

Poziv

na 3. sjednicu

Zapisnik

sa 3. sjednice

Poziv

na 4. sjednicu

Zapisnik

sa 4. sjednice

Saziv Općinskog vijeća 2017.-2021.

Poziv

na 28. sjednicu

Zapisnik

sa 28. sjednice

Poziv

na 29. sjednicu

Zapisnik

sa 29. sjednice

Poziv

na 30. sjednicu

Zapisnik

sa 30. sjednice

Poziv

na 25. sjednicu

Zapisnik

sa 25. sjednice

Poziv

na 26. sjednicu

Zapisnik

sa 26. sjednice

Poziv

na 27. sjednicu

Zapisnik

sa 27. sjednice

Poziv

na 22. sjednicu

Zapisnik

sa 22. sjednice

Poziv

na 23. sjednicu

Zapisnik

sa 23. sjednice

Poziv

na 24. sjednicu

Zapisnik

sa 24. sjednice

Poziv

na 19. sjednicu

Zapisnik

sa 19. sjednice

Poziv

na 20. sjednicu

Zapisnik

sa 20. sjednice

Poziv

na 21. sjednicu

Zapisnik

sa 21. sjednice

Poziv

na 16. sjednicu

Zapisnik

sa 16. sjednice

Poziv

na 17. sjednicu

Zapisnik

sa 17. sjednice

Poziv

na 18. sjednicu

Zapisnik

sa 18. sjednice

Poziv

na 16. sjednicu

Zapisnik

sa 16. sjednice

Poziv

na 17. sjednicu

Zapisnik

sa 17. sjednice

Poziv

na 18. sjednicu

Zapisnik

sa 18. sjednice

Poziv

na 13. sjednicu

Zapisnik

sa 13. sjednice

Poziv

na 14. sjednicu

Zapisnik

sa 14. sjednice

Poziv

na 15. sjednicu

Zapisnik

sa 15. sjednice

Poziv

na 10. sjednicu

Zapisnik

sa 10. sjednice

Poziv

na 11. sjednicu