Članovi Općinskog vijeća

1. TOMISLAV MAĐARIĆ 
2. ÐUKA VINCETIĆ 
3. IVICA ŠOŠ
4. MARTA SENKOVIĆ
5. TOMISLAV OKRUGIĆ
6. MATIJA RAJNINGER
7. ZLATKO KOLAR 
8. PERO RABLJENOVIĆ
9. MILORAD MALJKOVIĆ

HDZ
HDZ
HDZ
HDZ
HDZ
HDZ
nezavisni
nezavisni
SDSS

predsjednik vijeća
potpredsjednik vijeća
član
član
član
član
član
član
član

Sjednice Općinskog vijeća

Saziv Općinskog vijeća 2021.-2025.

Saziv

1. sjednica

Zapisnik

sa 1. sjednice

Saziv

2. sjednica

Zapisnik

sa 2. sjednice

Saziv

3. sjednica

Zapisnik

sa 3. sjednice

Saziv

4. sjednica

Zapisnik

sa 4. sjednice

Saziv

5. sjednica

Saziv

6. sjednica

Zapisnik

sa 6. sjednice

Saziv

7. sjednica

Zapisnik

7. sjednica

Saziv

8. sjednica

Zapisnik

sa 8. sjednice

Saziv

9. sjednica

Zapisnik

sa 9. sjednice

Saziv

10. sjednica

Zapisnik

sa 10. sjednice

Saziv

11. sjednica

Zapisnik

sa 11. sjednice

Saziv

12. sjednica

Zapisnik

sa 12. sjednice

Saziv Općinskog vijeća 2017.-2021.

Poziv

na 28. sjednicu

Zapisnik

sa 28. sjednice

Poziv

na 29. sjednicu

Zapisnik

sa 29. sjednice

Poziv

na 30. sjednicu

Zapisnik

sa 30. sjednice

Poziv

na 25. sjednicu

Zapisnik

sa 25. sjednice

Poziv

na 26. sjednicu

Zapisnik

sa 26. sjednice

Poziv

na 27. sjednicu

Zapisnik

sa 27. sjednice

Poziv

na 22. sjednicu

Zapisnik

sa 22. sjednice

Poziv

na 23. sjednicu

Zapisnik

sa 23. sjednice

Poziv

na 24. sjednicu

Zapisnik

sa 24. sjednice