Operativni plan

Operativni plan

za naplatu prihoda

Procedure

Procedura

analize i vrednovanja učinaka upravljanja i korištenja sportskih građevina na području Općine Viljevo

Procedura

upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Viljevo

Procedura

o blagajničkom poslovanju

Procedura

donacije

Procedura

izdavanja i obračunavanja putnih naloga

Odluke

Odluka

stvaranje ugovornih obveza

Odluka

zaprimanje računa

Procesi

Proces

vođenja projekata i stručnog vrednovanja opravdanosti i učinkovitosti Općine Viljevo

Proces

isplaćivanja i kontrole donacija, pomoći i subvencija

Proces

naplate prihoda