Trenutno pregledavate TERENSKA VJEŽBA CIVILNE ZAŠITE “BLANJE 2019”

TERENSKA VJEŽBA CIVILNE ZAŠITE “BLANJE 2019”

Dana 14. lipnja 2019. godine na lokaciji ribnjak Blanje održana je terenska vježba civilne zašite “Blanje 2019”. Sudionici vježbe bili su: Stožer civilne zašite Općine Viljevo, Vatrogasna zajednica Općine Viljevo, pripadnici postrojbe civilne zaštite Općine Viljevo, udruge od interesa za civilnu zaštitu s područja Općine Viljevo, Ravnateljstvo civilne zaštite PU CZ Osijek, DIP CZ Osijek, Hrvatske vode VGI Karašca-Vučica Donji Miholjac, Zavod za hitnu medicinu OBŽ; MUP PP Donji Miholjac, GD Crvenog križa Donjeg Miholjca i HGSS Osijek.

Tema vježbe je bila aktiviranje i usklađeno djelovanje svih sudionika sustava civilne zaštite ustrojenih na području Općine Viljevo radi provođenja mjera obrane od poplave te evakuacija i zbrinjavanje ugroženog stanovništva. Vježba se organizirala kao osposobljavanje snaga sustava civilne zaštite lokalne razine a tema vježbe proizlazi iz Procjene rizika od velikih nesreća i katastrofa Općine Viljevo i Plana djelovanja civilne zaštite Općine Viljevo.

Osnovni ciljevi vježbi bili su provjera osposobljenosti i djelovanja pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, provjera opremljenosti, provjera procedura i planova postupanja, provjera aktiviranja i mobilizacije operativnih snaga sustava civilne zaštite, koordinacija kod provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite za obranu od poplave, zaštitu i spašavanje ugroženog stanovništva.

Nakon uspješno odrađene vježbe, općinski načelnik se zahvalio svima na sudjelovanju te podijelio u ime sudionicima prigodne zahvalnice. 

 

Odgovori