Općina Viljevo

Braće Radića 87, 31531 Viljevo | 031/644-014 | info@viljevo.hr

općina viljevo

Odgovorno ljetovanje

Poštovani,U namjeri što boljeg preventivnog informiranja građana i turista o odgovornom ponašanju te pravilnim reakcijama u ljetnom razdoblju...

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua

Temeljem članka 20. stavak 4. podstavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj ipodručnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne...

Obavijest o suzbijanju komaraca

Dana 13.06.2024. godine provoditi će se larvicidno tretiranje komaraca – kanalska mreža napodručju Općine Viljevo (naselja: Blanje, Bockovac...

Obavijest o suzbijanju komaraca

Dana 13.6.2024.. godine provoditi će se adulticidni tretman komaraca sa zemlje na području Općine Viljevo.Tretman će se obaviti u vremenu od 19:00...

Općina Viljevo nastavlja sa izgradnjom novog centra općinskog središta

Nakon provedenog postupka javne nabave za odabir izvođača radova, prije nekoliko dana je započela izgradnja faze C – poslovno stambene građevine sa...

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

Na osnovi članaka 32. i 33. Zakona o izboru članova u Europski parlament iz RepublikeHrvatske (“Narodne novine”, broj 92/10, 23/13 i...

Javni poziv za upis djece u program predškole za 2024./2025. pedagošku godinu

Poštovani roditelji,u privitku se nalaze Natječaj za upis djece, Javni poziv za upis djece u program predškole za 2024./2025. pedagošku godinu te...

Odgovorno ljetovanje

Poštovani,U namjeri što boljeg preventivnog informiranja građana i turista o odgovornom ponašanju te pravilnim reakcijama u ljetnom razdoblju...

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua

Temeljem članka 20. stavak 4. podstavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj ipodručnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne...

Obavijest o suzbijanju komaraca

Dana 13.06.2024. godine provoditi će se larvicidno tretiranje komaraca – kanalska mreža napodručju Općine Viljevo (naselja: Blanje, Bockovac...

Obavijest o suzbijanju komaraca

Dana 13.6.2024.. godine provoditi će se adulticidni tretman komaraca sa zemlje na području Općine Viljevo.Tretman će se obaviti u vremenu od 19:00...

Općina Viljevo nastavlja sa izgradnjom novog centra općinskog središta

Nakon provedenog postupka javne nabave za odabir izvođača radova, prije nekoliko dana je započela izgradnja faze C – poslovno stambene građevine sa...

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

Na osnovi članaka 32. i 33. Zakona o izboru članova u Europski parlament iz RepublikeHrvatske (“Narodne novine”, broj 92/10, 23/13 i...

Javni poziv za upis djece u program predškole za 2024./2025. pedagošku godinu

Poštovani roditelji,u privitku se nalaze Natječaj za upis djece, Javni poziv za upis djece u program predškole za 2024./2025. pedagošku godinu te...
zasađenih stabala
0
zadovoljnih korisnika
0 +
Scroll to Top
Skip to content