TERENSKA VJEŽBA CIVILNE ZAŠITE “BLANJE 2019”

Dana 14. lipnja 2019. godine na lokaciji ribnjak Blanje održana je terenska vježba civilne zašite “Blanje 2019”. Sudionici vježbe bili su: Stožer civilne zašite Općine Viljevo, Vatrogasna zajednica Općine Viljevo, pripadnici postrojbe civilne zaštite Općine Viljevo, udruge od interesa za civilnu zaštitu s područja Općine Viljevo, Ravnateljstvo civilne zaštite PU CZ Osijek, DIP CZ Osijek, Hrvatske vode VGI Karašca-Vučica Donji Miholjac, Zavod za hitnu medicinu OBŽ; MUP PP Donji Miholjac, GD Crvenog križa Donjeg Miholjca i HGSS Osijek.

TERENSKA VJEŽBA CIVILNE ZAŠITE “BLANJE 2019” Read More »