Općina Viljevo

Braće Radića 87, 31531 Viljevo | 031/644-014 | info@viljevo.hr

općina viljevo

30. lipnja 2020.

POTPISAN UGOVOR O SUFINANCIRAJU PROJEKTA: NASTAVAK IZGRADNJE CENTRA U VILJEVU – FAZA B – AMBULATNA I LJEKARNA

Dana 30. lipnja 2020. godine u prostorijama Općine Viljevo potpisan je Ugovor o sufinanciranju projekta:  Nastavak izgradnje centra u Viljevu – Faza B – ambulanta i ljekarna, prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice.

POTPISAN UGOVOR O SUFINANCIRAJU PROJEKTA: NASTAVAK IZGRADNJE CENTRA U VILJEVU – FAZA B – AMBULATNA I LJEKARNA Read More »

Scroll to Top
Skip to content