Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto: viši referent za računovodstvo – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Temeljem članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viljevo, raspisuje JAVNI NATJEČAJza prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto: viši referent za računovodstvo – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme Opći uvjeti […]

Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto: viši referent za računovodstvo – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme Read More »