Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – Viši referent za računovodstvo u Jedinstvenom upravnom odjelu

Temeljem članka 20. stavak 4. podstavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11. 4/18. i 112/19.) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto viši referent za računovodstvo u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Viljevo, objavljuje POZIVna prethodnu provjeru znanja i sposobnostiputem pisanog […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – Viši referent za računovodstvo u Jedinstvenom upravnom odjelu Read More »