Deratizacija

Poštovani, Deratizacija na području Općine Općine Viljevo (naselja: Blanje, Bockovac, Cret Viljevski, Ivanovo, Kapelna, Krunoslavlje, Viljevo ) provoditi će se u vremenu od 13.03. do 16.03.2024. godine. Deratizacija će se provoditi u svrhu preventivne deratizacije dvorišta i okućnica stambenih zgrada (domaćinstava), uporabom meka na osnovi djelatne tvari bromadiolona. Antidot je vitamin K-l. O početku deratizacije […]

Deratizacija Read More »