Javni poziv za sufinanciranje troškova analize tla u 2024. godini

Na temelju članka 4. Odluke o sufinanciranju troškova analize tla u 2024. godini („Službeni glasnik Općine Viljevo“ broj: 2/23) i članka 31. Statuta Općine Viljevo („Službeni glasnik Općine Viljevo“ broj: 2/18, 2/20, 3/20 – pročišćeni tekst i 2/21.), općinski načelnik Općine Viljevo upućuje JAVNI POZIVza sufinanciranje troškova analize tla u 2024. godini I. PREDMET JAVNOG […]

Javni poziv za sufinanciranje troškova analize tla u 2024. godini Read More »