Odluka o poništenju javnog natječaja

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viljevo temeljem članka 24. stavak 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), donijela je O D L U K Uo poništenju javnog natječaja I. Poništava se Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel, na […]

Odluka o poništenju javnog natječaja Read More »