Općina Viljevo

Braće Radića 87, 31531 Viljevo | 031/644-014 | info@viljevo.hr

općina viljevo

2. srpnja 2024.

Privremena regulacija prometa na d34 od naselja Viljevo do obilaznice grada Donjeg Miholjca

OD SUTRA, 3. SRPNJA 2024., PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA NA D34 OD NASELJA VILJEVO DO OBILAZNICE GRADA DONJEG MIHOLJCA HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb, Poslovna jedinica Osijek, Tehnička ispostava Osijek, povodom zahtjeva izvođača radova trgovačkog društva GRAVIA d.o.o. Osijek, u predmetu Suglasnosti za radove na javnoj cesti i zaštitnom pojasu javne ceste te za uspostavu privremene regulacije

Privremena regulacija prometa na d34 od naselja Viljevo do obilaznice grada Donjeg Miholjca Read More »

Scroll to Top
Skip to content