Općina Viljevo

Braće Radića 87, 31531 Viljevo | 031/644-014 | info@viljevo.hr

općina viljevo

Općina Viljevo

Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Viljevo na radno mjesto: referent za računovodstvo i financije – vježbenik –1 izvršitelj, na određeno vrijeme

Temeljem članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viljevo, raspisuje JAVNI NATJEČAJza prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Viljevona radno mjesto: referent za računovodstvo i financije – vježbenik –1 izvršitelj, na određeno […]

Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Viljevo na radno mjesto: referent za računovodstvo i financije – vježbenik –1 izvršitelj, na određeno vrijeme Read More »

Javni poziv za upis djece u program predškole za 2024./2025. pedagošku godinu

Poštovani roditelji,u privitku se nalaze Natječaj za upis djece, Javni poziv za upis djece u program predškole za 2024./2025. pedagošku godinu te obrazac Zahtjeva za upis djeteta u Dječji vrtić “Pinokio”.Zahtjevi za upis se podnose od 6. do 21. svibnja 2024. godine u tajništvu Dječjeg vrtića „Pinokio“, Prilaz stadionu 3, Donji Miholjac u vremenu od

Javni poziv za upis djece u program predškole za 2024./2025. pedagošku godinu Read More »

Odluku о odabiru kandidata/kandidatkinja za radno mjesto radnik/ca za pomoć u kući

Temeljem provedenog natječaja za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu “Stariji u fokusu- pomoć u kući za očuvanje dostojanstva” : SF.3.4.11.01.0555, RADNIK/CA ZA POMOĆ U KUĆI, predsjednica Udruge DUGA donosi ODLUKU О ODABIRU KANDIDATA/KANDIDATKINJA ZA RADNO MJESTO RADNIK/CA ZA POMOĆ U KUĆI Članak 1. Za radno mjesto Radnika/ca za pomoć u kući,

Odluku о odabiru kandidata/kandidatkinja za radno mjesto radnik/ca za pomoć u kući Read More »

Isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života

Poštovani, obavještavamo vas da je Vlada R Hrvatske, na sjednici održanoj 14. ožujka 2024., donijela Odluku о isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života (Narodne novine, broj 32/24). Iznos jednokratnog novčanog primanja (JNP) određuje se prema iznosu ukupnog mirovinskog primanja: do 320,00 eura isplatit će se JNP u iznosu od

Isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života Read More »

Podnesen zahtjev za sufinanciranje projekta „Izgradnja nerazvrstane ceste Cret Viljevski-Ivanovo“

Danas je podnesen zahtjev za sufinanciranje projekta „Izgradnja nerazvrstane ceste Cret Viljevski-Ivanovo“  putem mjere 73.13. Europskog  poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj pod nazivom Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima. Projektirana nerazvrstana cesta povezivati će izravno naselja Ivanovo i Cret Viljevski, a izgradnjom ove ceste omogućiti će se kvalitetnije i sigurnije odvijanje cestovnog prometa kako u

Podnesen zahtjev za sufinanciranje projekta „Izgradnja nerazvrstane ceste Cret Viljevski-Ivanovo“ Read More »

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

Na osnovi članka 61. točke 2. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (“Narodnenovine”, broj 66/15 – pročišćeni tekst, 104/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda RepublikeHrvatske, broj U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., 48/18 i 98/19), Izborno povjerenstvo IV.izborne jedinice donijelo je RJEŠENJEO ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE VILJEVO U IV. izbornoj jedinici na

Rješenje o određivanju biračkih mjesta Read More »

Srijemski kulturni centar

Dana 05.04.2024. godine, prijavljen je projekt Srijemski kulturni centar u naselju Ivanovo na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Obnova javne kulturne infrastrukture“ Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Vrijednost prijavljenog projekta je 1.477.160,80 Eura dok je traženi intenzitet potpore od strane Ministarstva 85%. Ovim projektom planirana je rekonstrukcija postojeće zgrade društvenog doma u Srijemski

Srijemski kulturni centar Read More »

Odluku o odobravanju financijskih sredstava temeljem Javnog natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama od interesa za opće dobro za 2024. godinu – SPORT

Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19.), čl. 31. Statuta Općine Viljevo (Službeni glasnik Općine Viljevo br. 2/18, 2/20, 3/20. – pročišćeni tekst i 2/21.) te čl. 16. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Viljevo, načelnik

Odluku o odobravanju financijskih sredstava temeljem Javnog natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama od interesa za opće dobro za 2024. godinu – SPORT Read More »

Odluku o odobravanju financijskih sredstava temeljem Javnog natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama od interesa za opće dobro za 2024. godinu – OSTALE UDRUGE

Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19.), čl. 31. Statuta Općine Viljevo (Službeni glasnik Općine Viljevo br. 2/18, 2/20, 3/20. – pročišćeni tekst i 2/21.) te čl. 16. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Viljevo, načelnik

Odluku o odobravanju financijskih sredstava temeljem Javnog natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama od interesa za opće dobro za 2024. godinu – OSTALE UDRUGE Read More »

Scroll to Top
Skip to content