Općina Viljevo

Braće Radića 87, 31531 Viljevo | 031/644-014 | info@viljevo.hr

općina viljevo

Odluku о odabiru kandidata/kandidatkinja za radno mjesto radnik/ca za pomoć u kući

Temeljem provedenog natječaja za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu “Stariji u fokusu- pomoć u kući za očuvanje...

Odluku o odobravanju financijskih sredstava temeljem Javnog natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama od interesa za opće dobro za 2024. godinu – SPORT

Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11...

Odluku o odobravanju financijskih sredstava temeljem Javnog natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama od interesa za opće dobro za 2024. godinu – OSTALE UDRUGE

Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11...

Odluku o odobravanju financijskih sredstava temeljem Javnog natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama od interesa za opće dobro za 2024. godinu – KULTURA

Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11...

Javni poziv – Zaželi

Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se...

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – Viši referent za računovodstvo u Jedinstvenom upravnom odjelu

Temeljem članka 20. stavak 4. podstavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne...

Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto: viši referent za računovodstvo – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Temeljem članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (“Narodne novine”...

Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava udrugama od interesa za opće dobro za 2024. godinu iz Programa javnih potreba u sportu

Na temelju članka 10. Pravilnika o financiranju Javnih potreba Općine Viljevo („Službeni glasnik Općine Viljevo“ broj: 1/18 i 3/20) i članak 31...

Odluka o poništenju javnog natječaja

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viljevo temeljem članka 24. stavak 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj...

Javni poziv za podnošenje ponuda za uslugu pražnjenja septičkih jama Osnovne škole Ante Starčevića Viljevo

           Na temelju članka 58. Statuta Osnovne škole Ante Starčevića Viljevo, ravnateljica Osnovne škole Ante Starčevića Viljevo, objavljuje Javni...

Javni natječaj za financiranje programskih sadržaja medija od interesa za Općinu Viljevo u 2024. godini

Temeljem članka 31. Statuta Općine Viljevo („Službeni glasnik“ Općine Viljevo broj: 2/18, 2/20 i 3/20 – pročišćeni tekst i 2/21) i članka 1...

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua

Temeljem članka 20. stavak 4. podstavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne...

Javni natječaj za prijam u službu u jedinstveni upravni odjel na radno mjesto: referent za računovodstvo i financije – 1 izvršitelj

KLASA: 112-02/23-01/14URBROJ: 2158-39-23-1 Viljevo, 1. prosinac 2023. Temeljem članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj...

Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje troškova učeničkih domova (stanovanja) učenicima srednjih škola s područja Opčine Viljevo za školsku godinu 2023./2024.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Viljevo („Službeni glasnik Općine Viljevo” broj: 2/18, 2/20, 3/20-pročišćeni Na temelju članka 31. Statuta...

javni poziv za podnošenje zamolbi za pomoć redovnim studentima za akademsku godinu 2023./2024.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Viljevo („Službeni glasnik Općine Viljevo” broj: 2/18, 2/20, 3/20-pročišćeni tekst i 2/21), članka 3...

Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava udrugama za 2024. godinu iz Programa javnih potreba u kulturi

Na temelju članka 7. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine” broj:. 83/22) i članka 31. Statuta...

JAvni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja povodom Dana Općine Viljevo

Na temelju članka 31. Statuta Općine Viljevo („Službeni glasnik Općine Viljevo“ broj: 2/18, 2/20, 3/20- pročišćeni tekst i 2/21) i članka 6. Odluke o...

Javni poziv za dostavu prijedloga za pripremu Proračuna Općine Viljevo za 2024. godinu

JAVNI POZIVZA DOSTAVU PRIJEDLOGAZA PRIPREMU PRORAČUNA OPĆINE VILJEVO ZA 2024. godinu Sukladno odredbama Zakona o proračunu (“Narodne...

Poziv na sastanak vezan uz aktivnosti na suzbijanju afričke svinjske kuge

POZIV Općina Viljevo poziva, vlasnike obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava te predstavnike pravnih osoba koji se bave uzgojem i prodajom svinja...

Odluku o odobravanju financijskih sredstava temeljem javnog natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama od interesa za opće dobro za 2023. godinu – sport

Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11...

Odluku o odobravanju financijskih sredstava temeljem javnog natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama od interesa za opće dobro za 2023. godinu – ostale udruge

Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01,60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11...

Javni poziv za sufinanciranje troškova analize tla u 2023. godini

Na temelju članka 4. Odluke o sufinanciranju troškova analize tla u 2023. godini („Službeni glasnik Općine Viljevo“ broj: 2/23) i članka 31. Statuta...

Odluka o odobravanju financijskih sredstava temeljem Javnog natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama od interesa za opće dobro za 2023. godinu – KULTURA

Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11...

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programskih sadržaja medija od interesa za Općinu Viljevo 2023. godini

Temeljem članka 31. Statuta Općine Viljevo („Službeni glasnik“ Općine Viljevo broj: 2/18, 2/20 i 3/20 – pročišćeni tekst i 2/21) i članka 8...

Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava udrugama od interesa za opće dobro za 2023. godinu iz Programa javnih potreba – OSTALE UDRUGE

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje...

Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava udrugama od interesa za opće dobro za 2023. godinu iz Programa javnih potreba u sportu

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje...

Javni natječaj za financiranje programskih sadržaja medija od interesa za Općinu Viljevo u 2023. godini

Temeljem članka 31. Statuta Općine Viljevo („Službeni glasnik“ Općine Viljevo broj: 2/18, 2/20 i 3/20 – pročišćeni tekst i 2/21) i članka 1...

Poziv zainteresiranim poljoprivrednicima s područja Općine Viljevo

Općina Viljevo organizira stručno putovanje na Međunarodni sajam poljoprivrede i šumarstva AGRA Plovdiv (Bugarska) od 21-25. veljače 2023. godine.Sve...

Javni poziv za imenovanje općinskog zapovjednika VZ Općine Viljevo

Vatrogasna zajednica Općine Viljevo ( u nastavku VZO Viljevo) na temelju članka 26. Zakona o vatrogastvu (,,Narodne novine br.. 125/2019.”)...

Javni poziv za dodjelu javnih priznanja Općine Viljevo

Odlukom o dodjeli javnih priznanja Općine Viljevo (,,Službeni Glasnik Općine Viljevo”broj 1/15.) ustanovljena su javna priznanja Općine Viljevo...

Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju

Ravnateljstvo civilne zaštite objavljuje Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz...

[JAVNI POZIV] za predlaganje programa/projekta za uvrštenje u Proračun Općine Viljevo za 2022. godinu

Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe s područja Općine Viljevo na predlaganje programa/projekta za uvrštenje u Proračun Općine Viljevo za 2022...

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA KREDITIRANJE SJETVE I STOČARSKE PROIZVODNJE NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Zaključivanjem Ugovora o poslovnoj suradnji sa Zagrebačkom bankom u kreditiranju sjetve i stočarske proizvodnje, Osječko-baranjska županija osigurala...
Scroll to Top
Skip to content