Općina Viljevo

TRETIRANJE KOMARACA

Dana 11. 07. 2020. godine provoditi će se se tretiranje komaraca na području Općine Viljevo u vremenu od 19.00 do 22.00 sata. Tretiranje će obavljati...

POTPISAN UGOVOR O SUFINANCIRAJU PROJEKTA: NASTAVAK IZGRADNJE CENTRA U VILJEVU – FAZA B – AMBULATNA I LJEKARNA

Dana 30. lipnja 2020. godine u prostorijama Općine Viljevo potpisan je Ugovor o sufinanciranju projekta:  Nastavak izgradnje centra u Viljevu – Faza B...

OBAVIJEST O TRETIRANJU KOMARACA

Dana 1. srpnja 2020. godine provoditi će se tretiranje komaraca na – kanalska mreža na području Općine Viljevo. Tretiranje će vršiti...

Studija Integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji Osječko-braranjske županije

U ožujku 2020. godine Osječko-baranjska županija pristupila je projektu izrade Studije integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji...
Scroll to Top
Skip to content