Općina Viljevo

Braće Radića 87, 31531 Viljevo | 031/644-014 | info@viljevo.hr

općina viljevo

DERATIZACIJA NA PODRUČJU OPĆINE VILJEVO

U periodu od 22. 02. do 24. 02. 2021. godine na području Općine Viljevo provoditi će se preventivna deratizacija dvorišta i okućnica (domaćinstava), uporabom meka na osnovi djelatne tvari bromadiolona. Antidot je vitamin K-1. 

Deratizaciju će provoditi Veterinarska stanica Vetam d.o.o. iz Osijeka. 

Scroll to Top
Skip to content