Općina Viljevo

Deratizacija

Deratizacija na području Općine Općine Viljevo (naselja: Blanje, Bockovac, Cret Viljevski, Ivanovo, Kapelna, Krunoslavlje, Viljevo ) provoditi će se u vremenu od 09.03. do 13.03.2023. godine.

Deratizacija će se provoditi u svrhu preventivne deratizacije dvorišta i okućnica stambenih zgrada (domaćinstava), uporabom meka na osnovi djelatne tvari bromadiolona.

Antidot je vitamin K-l.

O početku deratizacije obavijestit će se pučanstvo pisanim obavijestima.

Scroll to Top
Skip to content