Općina Viljevo

Braće Radića 87, 31531 Viljevo | 031/644-014 | info@viljevo.hr

općina viljevo

e-savjetovanje

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt prijedloga Proračuna Općine Viljevo za 2024. godinu

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt Prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi​

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Viljevo - početak savjetovanja 23. 12. 2021. godine​

Scroll to Top
Skip to content