Općina Viljevo

Braće Radića 87, 31531 Viljevo | 031/644-014 | info@viljevo.hr

općina viljevo

Isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života

Poštovani, obavještavamo vas da je Vlada R Hrvatske, na sjednici održanoj 14. ožujka 2024., donijela Odluku о isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života (Narodne novine, broj 32/24).

Iznos jednokratnog novčanog primanja (JNP) određuje se prema iznosu ukupnog mirovinskog primanja:

 • do 320,00 eura isplatit će se JNP u iznosu od 160,00 eura
 • od 320,01 do 460,00 eura u iznosu  od   120,00 eura
 • od 460,01 do 600,00 eura u iznosu  od   80,00 eura
 • od 600,01 do 730,00 eura u iznosu  od   60,00 eura te
 • od 730,01 do 880,00 eura u iznosu  od   50,00 eura.

U ukupno mirovinsko primanje uračunava se iznos mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, iznos dokupljene mirovine čija je isplata preuzeta prema Zakonu о nastavku isplate dokupljenih mirovina i drugi dodatci koji se isplaćuju uz mirovinu, osim naknade zbog tjelesnog oštećenja i doplatka za pomoć i njegu.

Većem dijelu korisnika mirovine JNP isplaćen je 27. ožujka 2024.

Korisnici kojima će JNP biti isplaćen najkasnije u lipnju 2024. su:

 • korisnici mirovine ostvarene u RH u obveznom mirovinskom osiguranju i koji imaju prebivalište u RH, koji su pravo na mirovinu i isplatu mirovine ostvarili ili će ostvariti do 29. veljače 2024. te su zatečeni u isplati za mjesec veljaču 2024. najkasnije na dan 15. svibnja 2024., ako im svota mirovine isplaćena za veljaču 2024. ne prelazi iznos od 880,00 eura
 • korisnici mirovine kojima se uz mirovinu ostvarenu u RH isplaćuje i mirovina iz država s kojima RH ima sklopljen međunarodni ugovor о socijalnom osiguranju ili koje primjenjuju uredbe Europske unije о koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, a koji su pravo na mirovinu i isplatu mirovine ostvarili ili će ostvariti do 29. veljače 2024. te su zatečeni u isplati za mjesec veljaču 2024., najkasnije na dan 15. svibnja 2024., ako im svota mirovine isplaćena za mjesec veljaču 2024. ne prelazi iznos od 880,00 eura
 • korisnicima mirovine kojima se mirovina isplaćuje samo iz država s kojima RH ima sklopljen međunarodni ugovor о socijalnom osiguranju ili država koje primjenjuju uredbe Europske unije о koordinaciji sustava socijalne sigurnosti na transakcijski račun otvoren u poslovnoj banci u Republici Hrvatskoj, a koji su pravo na mirovinu i isplatu mirovine ostvarili ili će ostvariti do 29. veljače 2024. te su zatečeni u isplati za mjesec veljaču 2024. najkasnije na dan 15. svibnja 2024., ako im svota mirovine isplaćena za veljaču 2024. ne prelazi iznos od 880,00 eura, pod uvjetom da u Republici Hrvatskoj imaju prebivalište u neprekidnom trajanju od najmanje tri mjeseca neposredno prije donošenja ove Odluke Vlade RH

HZM0 I Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

 1. Mihanovića 3 I HR-10000 Zagreb I T: +385 1 4595 500 I F: +385 1 4595 063 I OIB: 84397956623 I MBS: 1416626 I www.mirovinsko.hr
 • korisnicima mirovine koji su zaposleni, odnosno obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja, a koji su pravo na mirovinu i isplatu mirovine ostvarili ili će ostvariti do 29. veljače 2024. te su zatečeni u isplati za mjesec veljaču 2024. najkasnije na dan 15. svibnja 2024., i kojima zbroj ukupnog prihoda ostvarenog po osnovi zaposlenja odnosno obavljanja djelatnosti i mirovine za mjesec veljaču 2024. godine ne prelazi iznos od 880,00 eura.

Korisnici hrvatske mirovine kojima se isplaćuje i mirovina iz inozemstva te korisnici samo inozemne mirovine, kojima ukupno mjesečno mirovinsko primanje ne prelazi iznos od 880,00 eura, a koji su pravo na mirovinu i isplatu mirovine ostvarili ili će ostvariti do 29. veljače 2024., obvezni su Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje do 31. svibnja 2024. dostaviti dokaz o netoiznosu mirovine za mjesec veljaču 2024. putem online obrasca ili popunjavanjem Tiskanice za dostavu podataka o visini inozemne mirovine, koja je dostupna na WEB-stranici HZMO-a.

Dokaz može biti:

 • potvrda banke iz koje se vidi netoiznos mirovine koju je uplatio inozemni nositelj za veljaču 2024.
 • izvadak iz bankovnog računa iz kojeg se vidi netoiznos mirovine koju je uplatio inozemni nositelj za veljaču 2024.

Korisnici hrvatske mirovine koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu trebaju na online obrascu ili Tiskanici za dostavu podataka o visini inozemne mirovine označiti polje – Izjavljujem da ne primam inozemnu mirovinu te tiskanicu potpisati i dostaviti HZMO-u do 31. svibnja 2024.

JNP je izuzet od ovrhe i ne podliježe oporezivanju te se neće uračunavati u prihodovni cenzus za oslobođenje od plaćanja premije dopunskog zdravstvenog osiguranja.

Radi šire dostupnosti, ovim putem vas molim da o navedenom informirate i svoje korisnike.

Scroll to Top
Skip to content