Općina Viljevo

Braće Radića 87, 31531 Viljevo | 031/644-014 | info@viljevo.hr

općina viljevo

Javni poziv za dodjelu javnih priznanja Općine Viljevo

Odlukom o dodjeli javnih priznanja Općine Viljevo (,,Službeni Glasnik Općine Viljevo”broj 1/15.) ustanovljena su javna priznanja Općine Viljevo. Temeljem članka 6. ista Odluke raspisujem Javni poziv za dodjelu javnih priznanja Općine Viljevo.

 1. Nagrada Općine Viljevo dodjeljuj se fizičkim i pravnim osobama, za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenje gospodarstva, obrazovanja i znanosti, kulture, sporta, zdravstva i socijalne skrbi od posebnog značaja za Općinu Viljevo.

 2. Plaketa Općine Viljevo dodjeljuje se pravnim i fizičkim osobama, za uspjehe
postignute u razvoju društvenih odnosa i gospodarstva, obrazovanja i znanosti, kulture, sporta, zdravstva i socijalne skrbi.

 3 .Počasnim građaninom Općine Viljevo može se proglasiti građanin Republike Hrvatske iii druge države, koji je svojim radom,znanstvenim i političkim djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu Općine Viljevo, uz uvjet da nema prebivalište na području Općine Viljevo.

Prijedlozi se podnose u pisanoj formi na za to predviđenom obrascu koji se može preuzeti u prostorijama Općine Viljevo iii na službenoj Internet stranici Općine Viljevo: www.viljevo.hr Pravo na predlaganje osoba za dodjelu javnih priznanja Općine Viljevo imaju članovi
Općinskog vijeća, građani, udruge građana, političke stranke i druge fizičke i pravne osobe. Pozivaju su svi subjekti koji imaju pravo predlagati dodjelu priznanja da obrazložene prijedloge dostave do 15. listopada 2022. godine na adresu:


Općina Viljevo, B. Radića 87, s naznakom
,.Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Viljevo”.

Priznanja će se dodijeliti povodom Dana Općine Viljevo, 30.studenog 2022. godine.

Scroll to Top
Skip to content