Općina Viljevo

Javni poziv za dostavu prijedloga za pripremu Proračuna Općine Viljevo za 2024. godinu

JAVNI POZIV
ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA
ZA PRIPREMU PRORAČUNA OPĆINE VILJEVO ZA 2024. godinu

Sukladno odredbama Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj: 144/21) u pripremi je nacrt Proračuna Općine Viljevo za 2024. godinu.
Pozivaju se svi potencijalni korisnici proračunskih sredstava Općine Viljevo da zaključno do 9. listopada 2023. godine dostave u Jedinstveni upravni odjel Općine Viljevo svoje prijedloge/programe za financiranje/sufinanciranje iz Proračuna Općine Viljevo.
U okviru ovog javnog poziva, prijave programa i projekata mogu podnijeti sve zainteresirane pravne i fizičke osobe sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području Općine Viljevo, osim udruga. Udruge će svoje programe/projekte radi sufinanciranja iz Proračuna Općine Viljevo moći prijaviti na natječaj koji će se objaviti nakon usvajanja Proračuna za 2024. godinu a sukladno odredbama Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Viljevo (“Službeni glasnik Općine Viljevo” broj: 1/18).
Prijedlozi se šalju na adresu: Općina Viljevo, Braće Radića 87, 31 531 Viljevo ili putem elektronske pošte na adrese: info@viljevo.hr putem dolje priloženog obrasca.
Prilikom izrade prijedloga Proračuna Općine Viljevo za 2024. godinu neće se uzeti u razmatranje nepravodobni i nepotpuni prijedlozi, te uvredljivi komentari i primjedbe.

PROČELNICA:
Melita Grüll, univ.spec.admin.publ.

Dokumentaciju vezanu uz ovj Poziv možete preuzeti na linkovima ispod:

Scroll to Top
Skip to content