Općina Viljevo

Braće Radića 87, 31531 Viljevo | 031/644-014 | info@viljevo.hr

općina viljevo

javni poziv za podnošenje zamolbi za pomoć redovnim studentima za akademsku godinu 2023./2024.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Viljevo („Službeni glasnik Općine Viljevo” broj: 2/18, 2/20, 3/20-pročišćeni tekst i 2/21), članka 3. Pravilnika o dodjeli pomoći studentima i sufinanciranje troškova učeničkih domova (stanovanja) učenicima srednjih škola te Odluke o dodjeli pomoći redovnim studentima za akademsku 2023./2024. godinu studentima s područja Općine Viljevo, KLASA: 604-01/23-01/1, URBROJ: 2158-39-23-1, od 11. listopada 2023. godine, općinski načelnik Općine Viljevo upućuje

JAVNI POZIV
za podnošenje zamolbi za pomoć redovnim studentima za akademsku godinu 2023./2024.

Odlukom o dodjeli pomoći studentima za akademsku godinu 2023./2024., KLASA: 604-01/23- 01/1, URBROJ: 2158-39-23-1, od 11. listopada 2023. godine, pravo na sufinanciranje imaju svi redovni studenti s područja Općine Viljevo pod uvjetom da zadovoljavaju slijedeće kriterije:
– da su državljani Republike Hrvatske
– da imaju prebivalište na području Općine Viljevo
– da imaju status redovnog studenta
– da nemaju odobren kredit ili stipendiju s druge osnove.
Visina pomoći iznosi 700,00 eura, a isplaćuje se u dvije rate. Prva rata će se isplatiti u mjesecu prosincu tekuće godine, dok će druga rata biti isplaćena u mjesecu travnju iduće godine.

Prijava za financiranje treba sadržavati:
– Popunjen obrazac, vlastoručno potpisan
– Presliku osobne iskaznice
– Potvrdu o statusu redovnog studenta
– Presliku računa
– Vlastoručno potpisanu izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da student nama odobren kredit ili stipendiju s druge osnove.

Obrazac se može preuzeti na službenim stranicama Općine Viljevo ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Viljevo.
Rok za podnošenje prijava je 13. studeni 2023. godine.
Prijave se podnose u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Viljevo, Braće Radića 87, Viljevo. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati

OPĆINSKI NAČELNIK
Dominik Knežević

Dokumentaciju vezanu uz ovj Poziv možete preuzeti na linkovima ispod:

Scroll to Top
Skip to content