Općina Viljevo

Braće Radića 87, 31531 Viljevo | 031/644-014 | info@viljevo.hr

općina viljevo

Javni poziv – Zaželi

Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju Europskog socijalnog fonda plus, Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., program Zaželi- prevencija institucionalizacije, kodni broj ugovora SF.3.4.11.01.0555, Općina Viljevo u sklopu projekta ‘’Stariji u fokusu – Pomoć u kući za očuvanje dostojanstva’’ objavljuje:

JAVNI POZIV (TRAJNI)

za iskaz interesa potpore I podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom u sklopu projekta ‘’Stariji u fokusu – Pomoć u kući za očuvanje dostojanstva’’ SF.3.4.11.01.0555

I.

Uslugu potpore i podrške u svakodnevnom životu mogu ostvariti osobe starije od 65 godina i osobe s invaliditetom:

1. OSOBE STARIJE OD 65 GODINA

 • koje žive u samačkom i dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina
 • čiji mjesečni prihodi:

Za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta

Za dvočlana kućanstva ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta

Za višečlana kućanstva ne prelaze iznos 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta

 • koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent

2. ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM

 • koje žive u samačkom, dvočlanom ili višečlanom kućanstvu (u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina)
 • koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja
 • koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj
 • čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj

II.

Izrazi koji se koriste u ovom javnom pozivu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

III.

Pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama inavliditetom uz nabavu i podjelu paketa potrepština uključuje:

 • organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.)
 • obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.)
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba

IV.

Za ostvarivanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu potrebno je priložiti:

1. OSOBE STARIJE OD 65 GODINA

 • Ispunjen PRIJAVNI OBRAZAC (prijava na javni poziv)
 • Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet, dob sudionika i OIB
 • Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva
 • Potvrda porezne uprave (naknadno uz dopuštenje korisnika pribavalja pružatelj usluga- udruga DUGA)

2. ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM

 • Ispunjen PRIJAVNI OBRAZAC (prijava na javni poziv)
 • Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet, dob sudionika i OIB
 • Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz kojeg je vidljivo da osoba ima oštećenje 3. ili 4. stupnja težine invaliditeta ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u kojem je naveden 3. i 4. stupanj težine invaliditeta- oštećenje funkcionalnih sposobnosti
 • Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva

V.

Prijave s traženom dokumentacijom podnose se trajno, odnosno za vrijeme trajanja projekta. Zbog ograničenog broja ciljane skupine, molimo sve zainteresirane da podnesu svoju prijavu u što kraćem roku na adresu:

UDRUGA DUGA
ZA PROJEKT ”STARIJI U FOKUSU” POMOĆ U KUĆI ZA OČUVANJE DOSTOJANSTVA
INDUSTRIJSKA ZONA JANJEVCI 21
31540 DONJI MIHOLJAC

Prijavni obrazac i izjavu možete zatražiti i u Općini Viljevo na adresi:
Braće Radića 87, 31530 Viljevo

Svi potrebni obrasci dostupni su na službenoj web stranici Općine Viljevo: https://www.viljevo.hr/ i na stranicama projektnog partnera https://www.duga.hr/

Osobni podaci kandidata za pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu dostupni iz prijave i tražene dokumentacije, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe projekta ”STARIJI U FOKUSU” POMOĆ U KUĆI ZA OČUVANJE DOSTOJANSTVA.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Dominik Knežević

Dokumentaciju vezanu uz ovj Poziv možete preuzeti na linkovima ispod:

Scroll to Top
Skip to content