Općina Viljevo

Braće Radića 87, 31531 Viljevo | 031/644-014 | info@viljevo.hr

općina viljevo

Kontakt

PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Melita Grüll, univ.spec.admin.publ.

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA POLJOPRIVREDU

Antonija Horvat, mag.ing.agr.​

REFERENT ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE

Ivona Puljić

REFERENT ZA OPĆE POSLOVE

Klara StražanaC

REFERENT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Tihomir Hajduković​

REFERENT – KOMUNALNI REDAR

Antun Knežević​

Radno vrijeme:

  • jedinstveni upravni odjel Općine Viljevo, radnim danom od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati
  • rad sa strankama od 09:00 do 13:00 sati dnevni odmor u trajanju od 30 minuta u vremenu od 10 do 10:30 sati
  • prijam kod Općinskog načelnika Općine Viljevo i / ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti svakim radnim danom uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnoim pristupom, telefonom ili e-mailom preko službenika/ce JUO u vremenu od 12:00 do 15:00 sati, izuzev u slučaju njegove odsutnosti
Scroll to Top
Skip to content