Općina Viljevo

Kontakt

PROČELNICA

Melita Grüll, univ.spec.admin.publ.

VODITELJ POSLOVA POLJOPRIVREDE, GOSPODARSKIH, KOMUNALNIH I DRUŠTVENIH DJELATNOSTI​

Tihomir Hajduković​

RAČUNOVODSTVENI REFERENT​

Ivona Puljić i Klara Stražanac

KOMUNALNI REDAR​

Antun Knežević​

POLJOPRIVREDNI REDAR​

Antonija Horvat, mag.ing.agr.​

Radno vrijeme:

  • jedinstveni upravni odjel Općine Viljevo, radnim danom od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati
  • rad sa strankama od 09:00 do 13:00 sati dnevni odmor u trajanju od 30 minuta u vremenu od 10 do 10:30 sati
  • prijam kod Općinskog načelnika Općine Viljevo i / ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti svakim radnim danom uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnoim pristupom, telefonom ili e-mailom preko službenika/ce JUO u vremenu od 12:00 do 15:00 sati, izuzev u slučaju njegove odsutnosti
Scroll to Top
Skip to content