Općina Viljevo

Braće Radića 87, 31531 Viljevo | 031/644-014 | info@viljevo.hr

općina viljevo

OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu ‘’Stariji u fokusu- pomoć u kući za očuvanje dostojanstva’’

Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike o financiranju projekta ‘’Stariji u fokusu- pomoć u kući za očuvanje dostojanstva’’, KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/1-24-26 od 07. ožujka 2024. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021.-2027. Kodni broj: SF.3.4.11.01.0555, raspisuje se

O G L A S

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu ‘’Stariji u fokusu- pomoć u kući za očuvanje dostojanstva’’ RADNIK/CA ZA POMOĆ U KUĆI

Udruga DUGA, Industrijska zona Janjevci 21, Donji Miholjac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova na projektu ‘’Stariji u fokusu- pomoć u kući za očuvanje dostojanstva’’

Trajanje radnog odnosa: do 34 mjeseca.
Ukupan broj radnik/ca koji se traži: 13 radnica.
Mjesto rada (radna mjesta): Područje –Općina Viljevo

Opis poslova:

– organiziranje prehrane;
– obavljanje kućanskih poslova;
– održavanje osobne higijene;
– zadovoljenje drugih svakodnevnih poslova;
– i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

Vrijeme početka i trajanja rada: predvidivo od 1. svibnja 2024. godine, trajanje do 34 mjeseca.
Na oglas se mogu javiti osobe oba spola sa najviše završenom srednjom školom.

Uz prijavu na natječaj kandidat/kinja treba priložiti:

  • Ispunjen i vlastoručno potpisan obrazac prijave (dostupno na Internet stranicama poslodavca)
  • Preslika osobne iskaznice,
  • Ispis staža iz E-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  • Zamolba (u slobodnoj formi)

Dodatna (neobavezna) dokumentacija koja se može priložiti:

  • Dokaz o završenom obrazovanju i osposobljavanju 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Obrazac prijave može se dobiti u prostorijma Udruge DUGA, Industrijska zona Janjevci 21, Donji Miholjac, radnim danom od 8,00 do 12,00 sati ili na Internet stranicama https://www.duga.hr/. Sve informacije o oglasu i prijemu u radni odnos mogu se dobiti na broj tel: 091 792 54 55,

Prijave na oglas podnose se, zaključno s danom 19. travnja 2024. godine, osobnim dolaskom ili poštom na adresu:

 

Udruga DUGA
Industrijska zona Janjevci 21
31540 Donji Miholjac

s naznakom „Prijava na oglas – zaželi faza 4“.

Kandidati/kinje čije su prijave pravovremene i potpune biti će obaviješteni/e pisanim i/ili telefonskim putem o vremenu održavanja intervjua temeljem kojeg će biti donesena Odluka o izboru.

Dokumentaciju vezanu uz ovj Oglas možete preuzeti na linkovima ispod:

Scroll to Top
Skip to content