Općina Viljevo

Braće Radića 87, 31531 Viljevo | 031/644-014 | info@viljevo.hr

općina viljevo

Obavijest biračima

KLASA: 012-02/24-01/3
URBROJ: 2158-21/01-24-3
Osijek, 19. ožujka 2024.

OBAVIJEST BIRAČIMA

Nastavno na Objavu biračima Ministarstva pravosuđa i uprave, KLASA: 012-02/24-01/01, URBROJ: 514-07-03-02/03-24-01 od 15. ožujka 2024. godine, koja je objavljena na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Osječko-baranjske županije, obavještavaju se birači s područja Osječko-baranjske županije:

Birači mogu izvršiti pregled, zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača, podnijeti zahtjev za privremeni upis u registar birača izvan mjesta prebivališta, prethodnu registraciju, aktivnu registraciju, izdavanje potvrda za glasovanje izvan mjesta prebivališta, osobno, putem pošte, elektroničkim putem ili putem sustava e-građani, svakim radnim danom u uredovno radno vrijeme u Upravnom odjelu za opću upravu Osječko-baranjske županije u Osijeku, Županijska 4, (dvorišna zgrada), tel. 031/221-692, 221-693 i 221-691, u vremenu od 07,30 do 15,30 sati, kao i na izdvojenim mjestima rada, i to u:

Beli Manastir, Matični ured, Trg slobode 32 tel. 031/496-478 i 496-479
Donji Miholjac, Matični ured, Vukovarska 1, tel. 031/496-445 i 496-497
Đakovo, Matični ured, Vij. K. A. Stepinca 10, tel. 031/496-488 i 496-487
Našice, Matični ured, Trg dr. F. Tuđmana 7, tel. 031/496-445 i 496-499
Valpovo, Matični ured, Park P. Krešimira IV br. l, tel.031/496-415 i 496-399.

Obrasci zahtjeva, koji su u prilogu ove obavijesti, a dostupni su i na wcb stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave popunjavaju se u Word-dokumentu te isti moraju obavezno sadržavati vlastoručni ili elektronički potpis. Uz potpisani i ispunjeni obrazac zahtjeva nije potrebno dostavljati preslike osobnih isprava.

Posebno napominjemo da pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo na zastupljenost u Hrvatskom saboru, te ostvaruju pravo glasovanja temeljem nacionalne pripadnosti.

Pozivamo pripadnike nacionalnih manjina koji će napuniti 18 godina do dana održavanja izbora da se izjasne o nacionalnoj pripadnosti.

Birači se na dan izbora ne mogu izjašnjavali o svojoj nacionalnoj pripadnosti.
Zahtjevi se mogu podnijeti zaključno do subote 06. travnja 2024. godine.

Birači koji prilikom dolaska na biračko mjesto utvrde da nisu upisani u izvatke iz zaključenog popisa birača, mogu na dan održavanja izbora dobiti potvrdu za glasovanje i to za vrijeme glasovanja od 07,00 do 19,00 sati u Upravnom odjelu za opću upravu Osječko baranjske županije u Osijeku i u izdvojenim mjestima rada.

Scroll to Top
Skip to content