Općina Viljevo

Braće Radića 87, 31531 Viljevo | 031/644-014 | info@viljevo.hr

općina viljevo

OBAVIJEST O RASPISANOM NATJEČAJU ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Općina Viljevo je raspisala javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Viljevo za slijedeće katastarske čestice: 3502, 3288, 3768/2, 4035 i 4036, sve u k.o. Donji Miholjac.

Navedene površine daju se u zakup na razdoblje od 25 godina s mogućnošću produženja za isto razdoblje. 

Detaljnije obavijesti o raspisanom natječaju, njegovom trajanju i potrebnoj dokumetnaciji nalaze se na službenim stranicama Općine Viljevo u kategoriji “Natječaji” i na Oglasnoj ploči.

Scroll to Top
Skip to content