Općina Viljevo

Braće Radića 87, 31531 Viljevo | 031/644-014 | info@viljevo.hr

općina viljevo

OBAVIJEST SVIM DOBAVLJAČIMA OPĆINE VILJEVO O OBVEZI IZDAVANJA E-RAČUNA OD 1. SRPNJA 2019. GODINE

Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 94/18) i u skladu s Direktivom Europskog parlamenta od 1. srpnja 2019. godine na snagu stupa obveza izdavanja elektroničkih računa prema obvezniku javne nabave, i to za sve robe, usluge i radove koji su nabavljeni u postupcima javne nabave, uključujući i jednostavne nabave, te nabave putem narudžbenice.

Povodom toga, želi se skrenuti pozornost da od navedenog datuma, izdavatelji elektroničkih računa obvezni su prema obvezniku javne nabave izdavati i slati elektroničke i prateće isprave sukladno europskoj normi, a obveznik javne nabave je obvezan zaprimati, obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i prateće isprave.

Općina Viljevo kao obveznik javne nabave, odnosno naručitelj, od 1. srpnja NE SMIJE (predviđene su visoke kazne), zaprimiti niti jedan papirnati račun jer neće moći više postupiti po njemu, odnosno kad račun stigne u papirnatom obliku bit će vraćen dobavljaču i neće moći biti plaćen (ističemo da se ni skenirani račun u PDF obliku i dostavljen e-mailom ne smatra e-računom).

Stoga svi subjekti koji ispostavljaju račune prema Općini Viljevo, od 1. srpnja 2019. godine moraju imati ugovorenu mogućnost slanja e-Računa. Mole se dobavljači za izdavanje računa prema Općini Viljevo izdavanje e-računa u zakonski propisanom strukturiranom formatu jer više nismo u mogućnosti plaćati račune koji su poslani poštom. 

Izdavatelj e-Računa ili njegov informacijski posrednik, dužan je e-Račun poslati putem centralne platforme za razmjenu e-Računa koju vodi FINA.

Jedini računi koje nakon 1. srpnja 2019. godine možemo prihvatiti su računi izdani u elektroničkom obliku sukladno europskoj normi poslani te poslani putem informacijskog posrednika i koji su dostavljeni putem centralne platforme za razmjenu e-Računa koju vodi FINA u svojstvu centralnog informacijskog posrednika a na koju su se dužni povezati ostali informacijski posrednici.

Svaki dostavljeni e-Račun mora sadržavati sve zakonske elemente sukladno važećim propisima. Prilozi se moraju dostavljati uz e-Račun (otpremnica, narudžbenica, ugovor, troškovnik i slično). Prilozi smiju biti u formatu pdf., jpeg., csv., xlsx. i slično. Ako su prilozi preveliki za upload ili zbog pravnih ili drugih stvarnih razloga ne mogu biti dio strukture e-Računa – mogu biti dostavljeni kao poštanska pošiljka ali je onda isporučitelj/dobavljač dužan to navesti kao napomenu na e-Računu (članak 17. stavak 2. Pravilnika o tehničkim elementima, izdavanju i razmjeni elektroničkog računa i pratećih isprava u javnoj nabavi). 

Za slanje elektroničkih računa potrebno je odabrati financijskog posrednika.

Informacijski posrednik Općine Viljevo je FINA a dobavljači mogu odabrati bilo kojeg registriranog  informacijskog posrednika koji djeluje u Republici Hrvatskoj.

Scroll to Top
Skip to content