Općina Viljevo

Braće Radića 87, 31531 Viljevo | 031/644-014 | info@viljevo.hr

općina viljevo

OBAVIJEST za prijavu šteta od prirodne nepogode – POPLAVA

Župan Osječko-baranjske županije, Ivan Anušić s današnjim danom 1. rujna 2023. godine proglasio je stanje prirodne nepogode – poplave na području općina Podravska Moslavina i Viljevo za štete nastale na sljedećoj imovini: građevine, oprema, šume, divljač, ribe, poljoprivredna proizvodnja – prirod i troškovi.
Obavještavamo sve fizičke i pravne osobe koje imaju oštećenja na građevinama, opremi, šumama, divljači, ribi i poljoprivrednoj proizvodnji – prirod i troškovi, da svoju štetu mogu prijaviti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Viljevo, svakog radnog dana od 08:00 do 14:00 sati, zaključno s 11. 09. 2023. godine (naknadna prijava nije moguća).

Uz obrazac prijave štete – PN (obrazac 1), potrebno je dostaviti:
• presliku Zahtjeva za potporu za 2023. godinu izdanu od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (kopija lista A i B),
• presliku osobne iskaznice prijavitelja,
• privola prijavitelja (obrazac 2),
• izjava prirodna nepogoda (obrazac 3),
• izjava o osiguranju imovine (obrazac 4),
• ovjereni troškovnik (za građevine, opremu, divljač, ribe)
• rješenje o izvedenom stanju, građevinska dozvola, uporabna dozvola, uvjerenje da je građena prije 1968.g. (za građevine)
• fotografije oštećene imovine.

POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA
OD PRIRODNIH NEPOGODA
NA PODRUČJU OPĆINE VILJEVO

Obrazace za prijavu štete možete pteuzeti ispod:

Scroll to Top
Skip to content