Općina Viljevo

Braće Radića 87, 31531 Viljevo | 031/644-014 | info@viljevo.hr

općina viljevo

OBILJEŽAVANJE OBLJETNICE DANA OSLOBOĐENJA OPĆINE VILJEVO

OPĆINA VILJEVO, OPĆINSKI NAČELNIK I UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA, OGRANAK ZA GRAD DONJI MIHOLJAC I OPĆINE VILJEVO, MAGADENOVAC, MARIJANCI I MOSLAVINA PODRAVSKA – KLUB VILJEVO

POZIVAJU VAS 

na OBILJEŽAVANJE OBLJETNICE DANA OSLOBOĐENJA OPĆINE VILJEVO – PAD VILJEVAČKE KARAULE

koje će biti održano dana 16. rujna 2018. godine (nedjelja) s predviđenim slijedećim

P R O G R A M O M

14,30 sati – Natjecanje u ribolovu – ribnjak Konopljište  ŠRD “Zlatni Karas”

18,00 sati – Okupljanje dragovoljaca i veterana domovinskog rata u središtu naselja Viljevo 

– prisjećanje na spomenute događaje

18,30 sati –  Zajednički domijenak za sve nazočne – podjela čobanca pripremljenog od  strane lovaca LD “Kuna” Viljevo

te osvježavajućih napitaka

– nastup TS “KOČIJE

S radošću Vas očekujemo!

Zajedno u ratu, zajedno u miru.

                                 UDVDR RH KLUB VILJEVO                                                                                     OPĆINSKI NAČELNIK:

                                   Tihomir Hajduković, v.r.                                                                                       Dominik Knežević, v.r.

Scroll to Top
Skip to content