Općina Viljevo

Braće Radića 87, 31531 Viljevo | 031/644-014 | info@viljevo.hr

općina viljevo

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programskih sadržaja medija od interesa za Općinu Viljevo 2023. godini

Temeljem članka 31. Statuta Općine Viljevo („Službeni glasnik“ Općine Viljevo broj: 2/18, 2/20 i 3/20 – pročišćeni tekst i 2/21) i članka 8. Pravilnika o financiranju programskih sadržaja medija („Službeni glasnik Općine Viljevo“ broj: 1/22), a u vezi s člankom 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj: 111/21 i 144/22), na prijedlog Povjerenstva za dodjelu financijskih sredstava, općinski načelnik Općine Viljevo, donosi

O D L U K U
o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programskih sadržaja medija
od interesa za Općinu Viljevo u 2023. godini

Članak 1.

Dodjeljuju se financijska sredstva za financiranje programskih sadržaja medija od interesa za Općinu Viljevo u 2023. godini u iznosu od 2.500,00 eura na teret Proračuna Općine Viljevo.

Članak 2.

Odobrena sredstva iz Članak 1. doznačiti će se na račun odabranog prijavitelja AUVID d.o.o. – za audio i video produkciju i usluge, Donji Miholjac (Miholjština.info) u mjesečnim iznosima, odnosno 250,00 eura mjesečno.

Članak 3.

S odabranim prijaviteljem zaključiti će se ugovor kojim će se urediti međusobni odnosi vezani uz dodjelu financijskih sredstava.

Članak 4.

Provođenje ove Odluke povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu.

Članak 5.

Ova Odluka objaviti će se na službenim stranicama Općine Viljevo.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Dominik Knežević

Dokumentaciju vezanu uz ovu Odluku možete preuzeti na linkovima ispod:

Scroll to Top
Skip to content