Općina Viljevo

Braće Radića 87, 31531 Viljevo | 031/644-014 | info@viljevo.hr

općina viljevo

Odluku о odabiru kandidata/kandidatkinja za radno mjesto radnik/ca za pomoć u kući

Temeljem provedenog natječaja za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu “Stariji u fokusu- pomoć u kući za očuvanje dostojanstva” : SF.3.4.11.01.0555, RADNIK/CA ZA POMOĆ U KUĆI, predsjednica Udruge DUGA donosi

ODLUKU О ODABIRU KANDIDATA/KANDIDATKINJA ZA RADNO MJESTO RADNIK/CA ZA POMOĆ U KUĆI

Članak 1.

Za radno mjesto Radnika/ca za pomoć u kući, nakon provedenog postupka odabira, biraju se:

 1. Katica Mančić, Viljevo
 2. Valerija Kovačević, Viljevo
 3. Marijana Vincetić, Viljevo
 4. Jadranka Matijaško, Viljevo
 5. Danijela Vincetić, Viljevo
 6. Kruna Mihajlović, Kapelna
 7. Suzana Lončar, Kapelna
 8. Gordana Savić, Kapelna
 9. Inga Golinac, Kapelna
 10. Mirjana Rudić, Krunoslavje
 11. Vita Bogdanović, lvar>ovo
 12. Žužika Deme, Ivanovo
 13. Marija Rabljenović, Blanje

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom javnom pozivu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a protiv nje nije dopuštena žalba

Predsjednica udruge :
Ivana Marić Špoljarić

Dokumentaciju vezanu uz ovu Ooziv možete preuzeti na linkovima ispod:

Scroll to Top
Skip to content