Općina Viljevo

Braće Radića 87, 31531 Viljevo | 031/644-014 | info@viljevo.hr

općina viljevo

Općinska uprava

PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Melita Grüll, univ.spec.admin.publ.

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA POLJOPRIVREDU

Antonija Horvat, mag.ing.agr.

Viši referent za računovodstvo

Marija Sakač, bacc.oec.

Radno vrijeme:

  • jedinstveni upravni odjel Općine Viljevo, radnim danom od ponedjeljka do petka od 07,00 do 15,00 sati
  • rad sa strankama od 09,00 do 13,00 sati
  • dnevni odmor u trajanju od 30 minuta u vremenu od 10 do 10,30 sati
  • prijam kod Općinskog načelnika Općine Viljevo i / ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti svakim radnim danom uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom preko službenika/ce JUO u vremenu od 12,00 do 15,00 sati, izuzev u slučaju njegove odsutnosti

Scroll to Top
Skip to content