Općina Viljevo

Braće Radića 87, 31531 Viljevo | 031/644-014 | info@viljevo.hr

općina viljevo

Podnesen zahtjev za sufinanciranje projekta „Izgradnja nerazvrstane ceste Cret Viljevski-Ivanovo“

Danas je podnesen zahtjev za sufinanciranje projekta „Izgradnja nerazvrstane ceste Cret Viljevski-Ivanovo“  putem mjere 73.13. Europskog  poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj pod nazivom Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima. Projektirana nerazvrstana cesta povezivati će izravno naselja Ivanovo i Cret Viljevski, a izgradnjom ove ceste omogućiti će se kvalitetnije i sigurnije odvijanje cestovnog prometa kako u svrhu poljoprivredne proizvodnje tako i za potrebe komunikacije i transporta roba i dobara za potrebe Poslovne zone Cret Viljevski. Navedenom prometnicom stanovnicima naselja Ivanovo bi se isto tako, nakon dugi niz godina, skratio put prema općinskom središtu. Ukupna dužina trase iznositi će 2.370,0 m, biti će namijenjena dvosmjernom cestovnom prometu uz  širinu asfalta 5,5m dok će rub ceste obostrano biti osiguran bankinama u širini od 1,0 m. Ukupna procijenjena vrijednost projekta izgradnje nerazvrstane ceste iznosi 1.264.447,75 € te je planirano sufinanciranje putem mjere 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima u intenzitetu od 100%.

Scroll to Top
Skip to content