Općina Viljevo

Braće Radića 87, 31531 Viljevo | 031/644-014 | info@viljevo.hr

općina viljevo

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA TROŠKOVE OGRIJEVA

Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na sjednici održanoj dana 8. ožujka 2018. godine Odluku o visini iznosa za troškove ogrijeva korisnicima koji se griju na drva na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini (“Županijski glasnik” broj 4/18).

Ovim putem obavještavaju se korisnici zajamčene minimalne naknade s područja Općine Viljevo kako mogu podnijeti zahtjev za priznavanje prava na naknadu za troškove ogrijeva svakim radnim danom od 10.00 do 13.00 sati u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viljevo, Braće Radića 87, Viljevo.

Korisnici obavezno trebaju ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu, rješenje nadležnog centra za socijalnu skrb o zajamčenoj minimalnoj naknadi, OIB te broj računa za uplatu.

Scroll to Top
Skip to content