Općina Viljevo

Braće Radića 87, 31531 Viljevo | 031/644-014 | info@viljevo.hr

općina viljevo

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – Viši referent za računovodstvo u Jedinstvenom upravnom odjelu

Temeljem članka 20. stavak 4. podstavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11. 4/18. i 112/19.) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto viši referent za računovodstvo u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Viljevo, objavljuje

POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
putem pisanog testiranja i intervjua

za kandidate prijavljene na javni natječaj objavljen u Narodnim novinama broj: 19. od 16. veljače 2024. godine za prijam u službu na radno mjesto Podnositelj prijave na javni natječaj koji su ostvarili status kandidata, odnosno pravo pristupa prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, bit će obavješteni putem adrese elektroničke pošte navedene u prijavi na javni natječaj.

Podnositelji prijave na javni natječaj koji nisu ostvarili status kandidata, a time ni pravo pristupa prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, obaviješteni su pisanim putem o razlozima zašto nisu ostvarili navedeni status.

Pisano testiranje kandidata održati će se 11. ožujka 2024. godine (ponedjeljak) s početkom u 11,00 sati, u prostorijama Općine Viljevo, Braće Radića 87, Viljevo.

Po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti podijeljena pitanja za pisano testiranje. Pisano testiranje traje 30 minuta.

Za vrijeme pisanog testiranja nije dopušteno:

koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se obavlja pisano testiranje, razgovarati s ostalim kandidatima, ometati ostale kandidate.

Kandidati su na testiranje obvezni ponijeti svoju kemijsku olovku za rješavanje pisanog testa.

Kandidati će se pozivati u prostoriju i upućivati na točno određena mjesta za sjedenje.

Test sadrži 10 pitanja. Za svaki točan odgovor kandidatu se dodjeljuje 1 bod.

Kandidat koji ne pristupi pisanom testiranju smatrati će se daje povukao prijavu na javni natječaj.

Kandidati koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova (pet ili više bodova) na pisanom testiranju imaju pravo pristupiti intervjuu.

Intervju s kandidatima koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju održati će se istoga dana u prostorijama Općine Viljevo, Braće Radića 87, Viljevo.

Kandidat koji ne pristupi intervjuu, a ostvario je više od 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju, smatrat će se daje povukao prijavu na javni natječaj.

Dokumentaciju vezanu uz ovj Poziv možete preuzeti na linkovima ispod:

Scroll to Top
Skip to content