Općina Viljevo

Braće Radića 87, 31531 Viljevo | 031/644-014 | info@viljevo.hr

općina viljevo

Poziv za iskaz interesa

Poštovani,

potrebna nam je informacija o broju osoba s područja općine Viljevo koje žele sudjelovati u novom programu ZAŽELI u svrhu pripreme projektnog prijedloga.
Zbog propisanih novih uvjeta programa osim zatraženih podataka biti će naknadno potrebno ustanoviti koliko zainteresiranih osoba ispunjava uvjete natječaja.
Uvjeti koji su propisani natječajem za buduće korisnike su sljedeći:

1. OSOBE STARIJE OD 65 GODINA
Osobe starije od 65 godina: ako žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu – čiji mjesečni prihodi:
za samačka kućanstva ne prelaze iznos 626,92€ ili za dvočlana kućanstva ne prelaze iznos od 940,38€ te koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora (usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj).

2. ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM
Odrasle osobe s invaliditetom: koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja.
Koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora (usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj).
Čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.
Molimo da se sve zainteresirane osobe s navedenih područja ukoliko žele biti korisnici projekta „Zaželi“ prijave putem prijavnog obrasca na poleđini.

Ovom prijavom trenutno iskazujete interes za sudjelovanjem te ne znači da je prijavljena osoba automatski korisnik projekta!

Obrazac za iskaz interesa možete preuzeti ispod:

Scroll to Top
Skip to content