Općina Viljevo

Braće Radića 87, 31531 Viljevo | 031/644-014 | info@viljevo.hr

općina viljevo

Pravo na pristup informacijama

Službenik za informiranje

Antonija Horvat
tel: 031/644-014
email: informacije@viljevo.hr
Općina Viljevo
Braće Radića
Viljevo

Zamjenik službenika za informiranje : Melita Grüll

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15 i 69/22) fizičke i pravne osobe mogu od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, raspolaže ili nadzire određeno tijelo javne vlasti.
Zakon o pravu na pristup informacijama svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima omogućuje pravo na pristup informacijama. Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva, usmenog ili pismenog pri čemu podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti pozvati se na primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama.
Tijelo javne vlasti o zahtjevu za pristup informaciji odlučit će najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14, 15/14 i 141/22)

Obrasci:
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija

Scroll to Top
Skip to content