Općina Viljevo

Braće Radića 87, 31531 Viljevo | 031/644-014 | info@viljevo.hr

općina viljevo

Program mjera i provedbenog plana suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca i štetnih glodavaca

Na temelju članka 4. stavka 1. i članka 5. stavka 2. i 3. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine” broj: 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 i 143/21) i članka 31. Statuta Općine Viljevo („Službeni glasnik Općine Viljevo” broj: 2/18, 2/20, 3/20 — pročišćeni tekst i 2/21) općinski načelnik Općine Viljevo, dana 16. siječnja 2023. godine donosi

ODLUKU

o usvajanju Programa mjera i provedbenog plana suzbijanja patogenihmikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i šetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Općinu Viljevo u 2023. godini

članak 1.

Usvaja se Program mjera i provedbeni plana suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i šetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Općinu Viljevo u 2023. godini.

članak 2.

Program mjera i provedbeni plana suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i šetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Općinu Viljevo u 2023. godini sastavni je dio ove Odluke, nije predmet objave u Službenom glasniku Općine Viljevo, ali će se objaviti na službenoj stranici Općine Viljevo.

čianak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Viljevo”.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Dominik Knežević

Dokumentaciju vezanu uz ovau Odluku možete preuzeti na linkovima ispod:

Scroll to Top
Skip to content