Općina Viljevo

Braće Radića 87, 31531 Viljevo | 031/644-014 | info@viljevo.hr

općina viljevo

2021.

2020.

Obavijest

o odvozu krupnog otpada sa područja Općine Viljevo

2019.

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš

za zahvat – „Sanacija ljetnih nasipa Konopljište i Karaula“

Odluka o koeficijentima za obračun plaće

službenika i namještenika Općine Viljevo

Obavijest

o odvozu otpada sa područja Općine Viljevo

Zaželi i ostvari – program zapošljavanja žena

Zaželi i ostvari

program zapošljavanja žena

2018.

Odluka o načinu pružanja javne usluge

prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Viljevo

Odluka o koeficijentima za obračun plaće

službenika i namještenika Općine Viljevo

Odluka o izgradnji

lokalne nerazvrstane ceste na području Općine Viljevo

Odluka o izgradnji

Kuće oproštaja - mrtvačnice u naselju Ivanovo

Civilna zaštita

Analiza stanja u 2017.

Civilna zaštita

Plan razvoja sustava za razdoblje 2018.g. – 2021.g.

Obrazac sudjelovanja javnosti

Usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Strategija razvoja

Općine Viljevo

Program javnih potreba

u športu i kulturi za Općinu Viljevo u 2018. godini

Program održavanja

komunalne infrastrukture

Program korištenja sredstava

ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2018. godinu

Program gradnje objekata i uređaja

komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Dječji vrtić

Poziv za dostavu ponuda

za izradu dokumentacije

Zapisnik

o otvaranju ponuda

Zapisnik

o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka

o prihvaćanju

Higijeničarska služba i sklonište za životinje

Poziv za dostavu ponuda

za izradu dokumentacije

Zapisnik

o otvaranju ponuda

Zapisnik

o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka

o prihvaćanju

Plan gospodarenja otpadom

Odluka o izradi PGO-a Općine Viljevo

za razdoblje od 2018. do 2023. godine

Nacrt Plana gospodarenja otpadom

Općine Viljevo za razdoblje od 2018. do 2023. godine

Nacrt Plana gospodarenja otpadom 2

Općine Viljevo za razdoblje od 2018. do 2023. godine

Plan gospodarenja otpadom

za razdoblje od 2018. do 2023. godine

Obrazac prijave

nepropisno odbačenog otpada

Rasporedi odvoza otpada

od travnja 2019. do srpnja 2019.

Odluka o mjerama za sprječavanje

nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš

Obavijesti

Odvoz otpada

Scroll to Top
Skip to content