Općina Viljevo

Braće Radića 87, 31531 Viljevo | 031/644-014 | info@viljevo.hr

općina viljevo

Arhiva pOZIVA i natječaja

2021.

Zaželi - program zapošljavanja žena - faza II - Sažetak projekta

2020.

Obavijest o odvozu krupnog otpada sa područja Općine Viljevo

2019.

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat – „Sanacija ljetnih nasipa Konopljište i Karaula“

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Viljevo

Obavijest o odvozu otpada sa područja Općine Viljevo

Zaželi i ostvari – program zapošljavanja žena

Zaželi i ostvari - program zapošljavanja žena

2018.

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Viljevo

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Viljevo

Odluka o izgradnji lokalne nerazvrstane ceste na području Općine Viljevo

Odluka o izgradnji - Kuće oproštaja - mrtvačnice u naselju Ivanovo

Civilna zaštita - Analiza stanja u 2017.

Civilna zaštita - Plan razvoja sustava za razdoblje 2018.g. – 2021.g.

Obrazac sudjelovanja javnosti - Usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Strategija razvoja Općine Viljevo

Program javnih potreba u športu i kulturi za Općinu Viljevo u 2018. godini

Program održavanja komunalne infrastrukture

Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2018. godinu

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Procjena rizika od velikih nesreća Općina Viljevo, svibanj 2018

Odluka o prihvaćanju „Strategije razvoja Općine Viljevo“ za razdoblje do 2020. godine

Dječji vrtić

Poziv za dostavu ponuda za izradu dokumentacije

Zapisnik o otvaranju ponuda

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o prihvaćanju

Higijeničarska služba i sklonište za životinje

Poziv za dostavu ponuda za izradu dokumentacije

Zapisnik o otvaranju ponuda

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o prihvaćanju

Plan gospodarenja otpadom

Odluka o izradi PGO-a Općine Viljevo za razdoblje od 2018. do 2023. godine

Obrazac za sudjelovanje

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Viljevo za razdoblje od 2018. do 2023. godine

Nacrt Plana gospodarenja otpadom 2 Općine Viljevo za razdoblje od 2018. do 2023. godine

Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2018. do 2023. godine

Obrazac prijave nepropisno odbačenog otpada

Rasporedi odvoza otpada od travnja 2019. do srpnja 2019.

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš

Obavijesti odvoz otpada

Civilna zaštita

Plan razvoja sustava za razdoblje 2018.g. – 2021.g.

Scroll to Top
Skip to content