Općina Viljevo

Braće Radića 87, 31531 Viljevo | 031/644-014 | info@viljevo.hr

općina viljevo

ŠRD ˝Zlatni Karas˝

ŠRD ˝Zlatni Karas˝ Viljevo je osnovano 11. siječnja 1981. Danas broji 60-tak članova od čega je 20 mlađih od 18 godina, a ostalo su stariji. Udruga je članica Zajednice ŠRU Donji Miholjac, a prostorije udruge (ribički dom) se nalaze na Kanalu Konopljište.

            Da bi se postalo član ŠRD-a potrebno je kupiti člansku iskaznicu, a za one starije od 18 godina potrebno je i položiti ribički ispit (polaže se jednom i vrijedi za cijeli život). Cijene ribolovnih dozvola su:

  • kadeti/kinje (do 15 godina) – 50 kn,
  • juniori/ke, (16-18 godina) – 250 kn,
  • seniori (od 19 godina) – 500 kn,
  • seniorke (od 19 godina) – 250 kn, 
  • dnevna dozvola – 80 kn,
  • trodnevna dozvola – 200 kn
  • sedmodnevna dozvola – 300 kn.

            ŠRD gospodari rijekom Dravom od Podravske Moslavine (Konopljišta) do Donjeg Miholjca (tzv. Viljevačkog Velikog kanala). Uz rijeku Dravu, glavna voda kojom gospodari ŠRD je Kanal Konopljište koji se redovito svake godine poribljava plemenitom ribom (šaranom i amurom). ŠRD gospodari i dijelom toka rijeke Karašice. Najznačajnije riblje vrste koje se mogu loviti na vodama ŠRD-a su: šaran, amur, som, štuka, smuđ, klen, bolen, babuška, deverika, plotica, podust, mrena i dr. Kupnjom ribolovne dozvole, ribolovac osim prava ribolova na vodama kojima gospodari ŠRD, ima pravo loviti na svim vodama kojima gospodari Zajednica ŠRU Donji Miholjac: rijeka Drava od Martinaca do Črnkovaca, stara Drava Donji Miholjac, stara Drava Podravski Podgajci, rukavci i stara Drava u Svetom Đurđu, ribnjaci u Golincima, Kunišincima i Đurđenovcu te rijeka Karašica do Črnkovaca.

            Redovne godišnje aktivnosti udruge obuhvaćaju brigu o ribolovnim vodama na području Općine Viljevo (poribljavanje, uređivanje voda i okoliša i dr.) i sudjelovanje i organiziranje športsko-ribolovnih natjecanja. Danas se ŠRD natječe u lokalnoj Mini ligi zajednice ŠRU Donji Miholjac sa kategorijama seniora, kadeta i kadetkinja. ŠRD svake godine organizira i nekoliko natjecanja na svojim vodama. U prvom redu to su Društveno natjecanje u lovu ribe udicom na plovak na kojem se natječu samo članovi ŠRD-a, tradicionalni Kup Viljeva na kojem se natječu ekipe iz cijele županije te blinkeraško natjecanje za članove ŠRD-a.

            Kontakt i informacije:

  • Krešimir Fekete – predsjednik – 0989038563
  • Antun Knežević – tajnik – 0993365103
Scroll to Top
Skip to content