Općina Viljevo

Braće Radića 87, 31531 Viljevo | 031/644-014 | info@viljevo.hr

općina viljevo

TERENSKA VJEŽBA CIVILNE ZAŠITE “BLANJE 2019”

Dana 14. lipnja 2019. godine na lokaciji ribnjak Blanje održana je terenska vježba civilne zašite “Blanje 2019”. Sudionici vježbe bili su: Stožer civilne zašite Općine Viljevo, Vatrogasna zajednica Općine Viljevo, pripadnici postrojbe civilne zaštite Općine Viljevo, udruge od interesa za civilnu zaštitu s područja Općine Viljevo, Ravnateljstvo civilne zaštite PU CZ Osijek, DIP CZ Osijek, Hrvatske vode VGI Karašca-Vučica Donji Miholjac, Zavod za hitnu medicinu OBŽ; MUP PP Donji Miholjac, GD Crvenog križa Donjeg Miholjca i HGSS Osijek.

Tema vježbe je bila aktiviranje i usklađeno djelovanje svih sudionika sustava civilne zaštite ustrojenih na području Općine Viljevo radi provođenja mjera obrane od poplave te evakuacija i zbrinjavanje ugroženog stanovništva. Vježba se organizirala kao osposobljavanje snaga sustava civilne zaštite lokalne razine a tema vježbe proizlazi iz Procjene rizika od velikih nesreća i katastrofa Općine Viljevo i Plana djelovanja civilne zaštite Općine Viljevo.

Osnovni ciljevi vježbi bili su provjera osposobljenosti i djelovanja pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, provjera opremljenosti, provjera procedura i planova postupanja, provjera aktiviranja i mobilizacije operativnih snaga sustava civilne zaštite, koordinacija kod provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite za obranu od poplave, zaštitu i spašavanje ugroženog stanovništva.

Nakon uspješno odrađene vježbe, općinski načelnik se zahvalio svima na sudjelovanju te podijelio u ime sudionicima prigodne zahvalnice. 

 

Scroll to Top
Skip to content