Općina Viljevo

Braće Radića 87, 31531 Viljevo | 031/644-014 | info@viljevo.hr

općina viljevo

[UPUTA] Stožerima civilne zaštite

Budući da 01. srpnja 2021. stupa na snagu nova Odluka o nužnim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID 19 putem okupljanja, temeljem koje će stožeri svih razina imati znatno šire ovlasti i značajniju ulogu u nadzoru pridržavanja propisanih epidemioloških mjera daje se ova Uputa radi ujednačavanja postupanja svih stožera:

 1. Javna događanja i okupljanja
 •  i dalje je na snazi zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja  na kojima je prisutno više od 100 osoba na jednom mjestu, osim ako se radi o javnom događanju ili okupljanju na kojem sudjeluju samo osobe s EU digitalnom COVID potvrdom, a za isto je nadležni stožer civilne zaštite jedinice lokalne samouprave dao suglasnost
 •   javna događanja te okupljanja i svečanosti svih vrsta mogu trajati najdulje do 24,00 sata, osim ako se radi o javnom događanju ili okupljanju na kojem sudjeluju samo osobe s EU digitalnom COVID potvrdom, a za isto je nadležni stožer civilne zaštite jedinice lokalne samouprave dao suglasnost – DAKLE DUŽE OD 24,00 SATA MOGU TRAJATI SAMO DOGAĐANJA I OKUPLJANJA NA KOJIMA SVI PRISUTNI IMAJU EU DIGITALNE COVID POTVRDE
 • konferencije i kongresi na kojima sudjeluje do 100 osoba mogu se održavati uz pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a s više od 100 osoba samo uz odobrenje nadležnog lokalnog stožera i ako svi prisutni imaju EU digitalne COVID potvrde
 • zabrana prodaje alkoholnih pića u vremenu od 24,00 sata do 6,00 sati za sve osim za događanja na kojima svi prisutni imaju EU digitalne COVID potvrde
 • organizatori javnih događanja i okupljanja na kojima će biti prisutne samo osobe koje posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu obvezni su, najkasnije 7 dana prije održavanja, obavijest o namjeri organizacije takvog okupljanja, s naznakom mjesta i vremena održavanja te očekivanog broja prisutnih osoba, dostaviti stožeru jedinice lokalne samouprave na čijem području će se takvo javno događanje, odnosno okupljanje održati, te zatražiti od stožera jedinice lokalne samouprave prethodnu suglasnost za održavanje.
 1. Izuzeci od zabrane održavanja događanja s više od 100 osoba i s ograničenjem trajanja do 24,00 sata

Ograničenje od najviše 100 osoba i vremensko ograničenje trajanja do 24,00 sata ne odnosi se na:

 • profesionalne umjetničke izvedbe i programe na kojima se može prisustvovati samo uz predočenje ulaznice, a za sve posjetitelje su osigurana sjedeća mjesta
 • kino projekcije
 • izložbe u muzejskim, galerijskim i ostalim izložbenim prostorima
 • održavanje vjerskih obreda
 • sjednice predstavničkih tijela.

Na tim okupljanjima broj prisutnih osoba se ograničava s obzirom na veličinu prostora, na način da za svaku prisutnu osobu mora biti osigurano najmanje   4 m2  neto površine, uz strogo pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i obvezu da na ulazu u objekt u kojem se okupljanje  održava bude jasno istaknuta obavijest o najvećem mogućem broju osoba koje istovremeno mogu biti prisutne u objektu. 

Organizatori okupljanja iz stavka 1. ove točke obvezni su osigurati da se prostori u kojima se okupljanja održavaju redovito provjetravaju, da na okupljanju ne bude prisutno više osoba od dopuštenog broja i da se svi prisutni pridržavaju svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Za ovakva okupljanja, ako na njima  sudjeluju samo osobe koje posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu, također nema ograničenja od 4 m2 neto po osobi niti postoji obveza strogog pridržavanja svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a organizatori su obvezni   nadležnoj županijskoj službi civilne zaštite, najkasnije 3 dana prije održavanja okupljanja, putem elektroničke pošte županijskih centara 112 dostaviti obavijest o održavanju okupljanja u kojoj se navodi mjesto, vrijeme i okvirni broj osoba koje će biti prisutne. Osim toga organizatori su obvezni i provjeravati posjeduju li sve osobe koje su prisutne EU digitalnu COVID potvrdu.

 1. Rad ugostiteljskih objekata
 • ugostiteljski objekti hranu, piće, napitke i slastice mogu usluživati i dalje samo na prostoru za usluživanje na otvorenom i to isključivo gostima koji sjede za stolovima, a radno vrijeme može se odrediti u trajanju od 6,00 do 24,00 sata
 • održavanje privatnih svečanosti i okupljanja svih vrsta (uključujući i svadbene svečanosti) u ugostiteljskim i drugim objektima dopušteno je uz pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera, ako na svečanosti nije prisutno više od 30 osoba
 • moguće je održavanje svadbenih svečanosti s više od 30 osoba, ali samo ako će sve osobe koje će biti prisutne  na svadbenoj svečanosti imati EU digitalnu COVID potvrdu i obveznu dostavu obavijesti o održavanju nadležnoj županijskoj službi civilne zaštite najkasnije 3 dana prije održavanja, a organizator svadbene svečanosti je obvezan provjeravati imaju li sve nazočne osobe EU digitalnu COVID potvrdu ( ne postoji više obveza vođenja popisa nazočnih i dostavljanja istog civilnoj zaštiti). Pod organizatorom svadbene svečanosti u smislu obveze dostave obavijesti o održavanju i obveze provjeravanja EU digitalnih COVID potvrda se smatra ugostiteljski objekt gdje se svadbena svečanost održava. Također, za svadbene svečanosti na kojima su prisutne samo osobe s EU digitalnim COVID potvrdama ne postoji ograničenje da moraju završiti do 24,00 sata, niti moraju tražiti prethodnu suglasnost stožera
 • noćni klubovi mogu raditi  bez ograničenja radnog vremena, ali samo na otvorenim prostorima i uz uvjet  da je ulazak u njihove prostore dopušten samo osobama koje posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu (gosti, osoblje, izvođači itd.).
 1. Sportska natjecanja
 • sportska natjecanja mogu se, iznimno,  održati uz prisustvo najviše 100 gledatelja ako se ispune sljedeći uvjeti:
 • županijski zavod za javno zdravstvo na čijem se području natjecanje održava izradi epidemiološki okvir i
 • županijski stožer civilne zaštite na području kojeg se natjecanje održava odobri održavanje natjecanja uz prisustvo gledatelja.
 • ako se žele organizirati sportska natjecanja s više od 100 gledatelja, bez epidemiološkog okvira i odobrenja nadležnog županijskog stožera moguće je ako će svi gledatelji i tehničko i organizacijsko osoblje koje je prisutno na natjecanju imati EU digitalnu COVID potvrdu. Organizatori takvih  natjecanja  obvezni su obavijest o održavanju natjecanja  dostaviti  nadležnoj županijskoj službi civilne zaštite, putem elektroničke pošte županijskih centara 112, najkasnije 3 dana prije održavanja natjecanja te kontrolirati da svi koji će biti nazočni imaju EU digitalne COVID potvrde.
 •  Obveze stožera civilne zaštite

Od 01. srpnja 2021. svi stožeri civilne zaštite  dobivaju znatno veće ovlasti i značajniju ulogu u nadzoru pridržavanja propisanih epidemioloških mjera:

 • nadležni stožer civilne zaštite jedinice lokalne samouprave obvezan je na zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za održavanje javnog događanja ili okupljanja s više od 100 osoba odgovoriti u roku od 3 dana od njegovog zaprimanja, a suglasnost se daje samo ako se radi o događanju ili okupljanju na kojem će svi prisutni imati EU digitalne COVID potvrde
 • nadležni županijski stožer civilne zaštite može odobriti prisustvovanje do 100 gledatelja na sportskom natjecanju
 • svi stožeri civilne zaštite jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave obvezni su provoditi kontinuirani pojačani nadzor pridržavanja propisanih epidemioloških mjera, a osobito nužnih epidemioloških mjera koje se odnose na zabranu i način održavanja javnih događanja i okupljanja te ograničenja rada ugostiteljskih objekata.
 • Stranci

Budući da postoji dosta upita hoće li stranci koji ne mogu dobiti EU digitalnu COVID potvrdu moći prisustvovati događanjima na kojima je uvjet posjedovanje EU digitalne COVID potvrde, odgovor je da će se njima to omogućiti ako imaju negativan PCR test ne stariji od 72 sata ili negativan BAT test ne stariji od 48 sati, što dokazuju potvrdom nadležne zdravstvene ustanove.

Scroll to Top
Skip to content