Općina Viljevo

Deratizacija

Deratizacija na području Općine Općine Viljevo (naselja: Blanje, Bockovac, Cret Viljevski, Ivanovo, Kapelna, Krunoslavlje, Viljevo ) provoditi će se u ...

[OBAVIJEST] o priznavanju prava na naknadu za troškove ogrijeva

Obavještavaju se stanovnici Općine Viljevo koji su korisnici zajamčene minimalne naknade, a griju se na drva, da mogu podnijeti zahtjev za priznavanje ...
Scroll to Top
Skip to content