Odluka o izmjeni i dopuni

Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Viljevo

Odluka o izradi II. izmjena i dopuna

Prostornog plana uređenja Općine Viljevo

II. izmjene i dopune PPUO Viljevo

Tekstualni dio

Grafički dio

III. izmjene i dopune PPUO Viljevo

Javna rasprava

o prijedlogu III. izmjena i dopuna PPUO Viljevo

Izvješće o javnoj raspravi

III. izmjene i dopune PPUOV

Zaključak o utvrđivanju prijedloga

III. izmjena i dopuna PPUO Viljevo

Odluka o započinjanju postupka ocjene

o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viljevo

Tekstualni dio

Prijedlog Odluke o donošenju

PPUO_VILJEVO_III. ID

PPUO Viljevo

sažetak

PPUO VILJEVO

III. izmjena i dopuna PPUO Viljevo

Grafički dio

IV. izmjene i dopune PPUO Viljevo

Tekstualni dio

Odluka o izradi

IV. izmjena i dopuna PPUO Viljevo

Zaključak o utvrđivanju prijedloga

IV. izmjena i dopuna PPUO Viljevo

Javna rasprava o prijedlogu

IV. izmjena i dopuna PPUO Viljevo

Sažetak

IV. izmjena i dopuna PPUO Viljevo

PPUO Viljevo

IV. izmjena i dopuna PPUO Viljevo

Grafički dio

Izvješće o javnoj raspravi

o prijedlogu IV. izmjena i dopuna PPUO Viljevo

V. izmjene i dopune PPUO Viljevo

Tekstualni dio

Odluka

Strateška procjena

Odluka

kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za V. izmjene i dopune PPUO Viljevo

Odluka o izradi

V. izmjena i dopuna PPUO Viljevo