Općina Viljevo

Braće Radića 87, 31531 Viljevo | 031/644-014 | info@viljevo.hr

općina viljevo

Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje troškova učeničkih domova (stanovanja) učenicima srednjih škola s područja Opčine Viljevo za školsku godinu 2023./2024.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Viljevo („Službeni glasnik Općine Viljevo” broj: 2/18, 2/20, 3/20-pročišćeni Na temelju članka 31. Statuta Općine Viljevo („Službeni glasnik Općine Viljevo” broj: 2/18, 2/20, 3/20-pročišćeni tekst i 2/21), članka 3. Pravilnika o dodjeli pomoći studentima i sufinanciranje troškova učeničkih domova (stanovanja) učenicima srednjih škola te Odluke o sufinanciranju troškova učeničkih domova (stanovanja) učenicima srednjih škola s područja Općine Viljevo u školskoj godini 2023./2024., KLASA: 604-01/23-01/1, URBROJ: 2158-39-23- 1, od 11. listopada 2023. godine, općinski načelnik Općine Viljevo upućujetekst i 2/21), članka 3. Pravilnika o dodjeli pomoći studentima i sufinanciranje troškova učeničkih domova (stanovanja) učenicima srednjih škola te Odluke o dodjeli pomoći redovnim studentima za akademsku 2023./2024. godinu studentima s područja Općine Viljevo, KLASA: 604-01/23-01/1, URBROJ: 2158-39-23-1, od 11. listopada 2023. godine, općinski načelnik Općine Viljevo upućuje

JAVNI POZIV
za podnošenje prijava za sufinanciranje troškova učeničkih domova (stanovanja) učenicima srednjih škola s područja Opčine Viljevo za školsku godinu 2023./2024.

Odlukom o sufinanciranju troškova učeničkih domova (stanovanja) učenicima srednjih škola s područja Općine Viljevo u 2023./2024. godini, pravo na sufinanciranje troškova stanovanja u učeničkim domovima ili privatnom smještaju imaju učenici srednjih škola s područja Opčine Viljevo.

Visina sufinanciranja troškova iznosi 40,00 eura mjesečno, a isplaćuje se u dvije rate. Prva rata će se isplatiti u mjesecu prosincu tekuće godine dok će druga rata biti isplaćena u mjesecu travnju iduće godine.

Obrazac se može preuzeti na službenim stranicama Općine Viljevo ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Viljevo.
Rok za podnošenje prijava je 13. studeni 2023. godine.
Prijave se podnose u JedinstvenomPrijava za financiranje treba sadržavati:
– Popunjen obrazac, vlastoručno potpisan,
– Presliku osobne iskaznice,
– Potvrdu srednje škole o upisu u školsku godinu 2023./2024.,
– Potvrdu o smještaju u učenički dom odnosno Izjavu roditelja danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću o stanovanju djeteta u privatnom smještaju,
– Presliku računa za uplatu.
upravnom odjelu Općine Viljevo, Braće Radića 87, Viljevo. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati

Obrazac se može preuzeti na službenim stranicama Općine Viljevo ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Viljevo.
Rok za podnošenje zamolbi je 13. studeni 2023. godine.
Prijave se podnose u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Viljevo, Braće Radića 87, Viljevo. Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.

OPĆINSKI NAČELNIK
Dominik Knežević

Dokumentaciju vezanu uz ovj Poziv možete preuzeti na linkovima ispod:

Scroll to Top
Skip to content